top of page
hand big white_edited_edited_edited.jpg
IMA__logo blue box.png

קרן השקעות ישראלית – גלובלית

icon-15.png

הקרן תשאף להשיא תשואה עודפת לעמיתיה מול מדדי הייחוס

קרן IMA הוקמה בשנת 2021 ע"י נועם נקש, והיא שואפת להיות בין קרנות הגידור המובילות בישראל. כל ההשקעות בקרן מבוצעות תוך קביעת השווי הכלכלי-עסקי של החברות הנבחנות וזאת ע"י ניתוח ולמידה של נתונים רלבנטיים להשקעה. הקרן תתמקד בהשקעה במניות (לונג ושורט), מגוון תעשיות ותחומים תוך דגש על חברות הנמצאות בתהליך שינוי או פריצת דרך טכנולוגית אשר עשויים להביא לגידול בערך הכלכלי הגלום באותן חברות. שינויים אלו יהיו בדרך כלל – החלפת שליטה בחברה, שינויים בהנהלה, שינויים בסביבה הרגולטורית בה פועלת החברה, בתחום עיסוקה או במיקוד העסקי שלה. לעתים יהיו אלו שינויים מאקרו כלכליים או פוליטיים אשר עשויים להוביל ליצירת ערך בחברות אלו. הבנה של תהליכים אלו מאפשרת בחירה מושכלת של השקעות ערך ארוכות טווח עבור השותפים בקרן.

האמור אינו הצעה לציבור ואינו הזמנה להצטרף  כמשקיע*
bottom of page